x

Vyhledat diagnostický test

* (*) povinné pole

Diagnostik der arrythmogenen rechtsventrikulären Kardiomyopathie (Gene: DSC2, DSG2, DSP, JUP, LDB3, LMNA, PKP2, RYR2, TMEM43, TTN)

Diagnosis of arrhythmogenic right ventricular dysplasia (DSC2, DSG2, DSP, JUP, LDB3, LMNA, PKP2, RYR2, TMEM43, TTN genes)

 • Institut für Genetik von Herzerkrankungen
 • Department für Kardiologie und Angiologie
 • Universitätsklinikum Münster
 • Albert-Schweitzer-Campus 1
 • 48149 MÜNSTER
 • GERMANY
 • Vedoucí laboratoře : Pr Eric SCHULZE-BAHR
 • Další informace
 • Telefon : 49 (0)251 83 55326
 • Další telefonní kontakt : -
 • Fax : 49 (0)251 83 44935
 • Webová stránka
 • Kontakt
Poslední aktualizace: June 2020

Odpovědný za diagnostický test

Účel(y)

Post-natal diagnosis

Technické postupy

Molekulární genetika
Sekvenační analýza: celá kódující oblast
Sangerovo sekvenování
Sekvenační analýza: celá kódující oblast
NGS sekvenování (kromě WES)

Management kvality

EQA
 EQA

EQA pořádaná GenQA

Arrhythmia
2018
Cardiac Disorders
2019, 2020, 2021
Cardiomyopathies
2018
Dokumenty obsažené na této webové stránce jsou k dispozici pouze pro informační účely. Účelem tohoto materiálu není v žádném případě nahradit profesionální lékařskou péči kvalifikovaným odborníkem a neměl by být proto používán jako základ pro diagnostiku nebo léčbu.