x

Vyhledat diagnostický test

* (*) povinné pole

Diagnosi genetica preconcezionale sul primo globulo polare (analisi dei microsatelliti)

Personalised preimplantation genetic diagnosis: microsatellite analysis on the first polar globule

 • Dipartimento di Istologia, Microbiologia e Biotecnologie Biomediche
 • Centro di Crioconservazione dei Gameti Maschili
 • Policlinico Universitario di Padova
 • Via Aristide Gabelli 61
 • 35121 PADOVA
 • ITALY
 • Vedoucí laboratoře : Pr Carlo FORESTA
 • Další informace
 • Telefon : 39 049 8212639
 • Další telefonní kontakt : 39 049 8218398
 • Fax : 39 049 8215820
 • Webová stránka
Poslední aktualizace: July 2021

Odpovědný za diagnostický test

Účel(y)

Pre-implantation diagnosis

Technické postupy

Molekulární genetika
Vyšetření uniparentální dizomie
Analýza mikrosatelitů

Seznam onemocnění a genů

Seznam vyšetřovaných onemocnění (1)
Dokumenty obsažené na této webové stránce jsou k dispozici pouze pro informační účely. Účelem tohoto materiálu není v žádném případě nahradit profesionální lékařskou péči kvalifikovaným odborníkem a neměl by být proto používán jako základ pro diagnostiku nebo léčbu.