x

Vyhledat diagnostický test

* (*) povinné pole

Diagnostik der Diamond-Blackfan-Anämie (RPS19- und RPS24-Gen)

Diagnosis of Blackfan-Diamond anemia (RPS19, RPS24 genes)

 • Abteilung Molekulare Diagnostik, Molekulare Therapie und Experimentelle Transplantation
 • Institut für Klinische Transfusionsmedizin und Immungenetik Ulm
 • DRK Baden-Württemberg/ Hessen
 • Helmholtzstraße 10
 • 89081 ULM
 • GERMANY
 • Vedoucí laboratoře : Dr Klaus SCHWARZ
 • Další informace
 • Telefon : 49 (0)731 150 642
 • Další telefonní kontakt : 49 (0)731 150 622
 • Fax : 49 (0)731 150 645
 • Webová stránka
Poslední aktualizace: January 2020

Odpovědný za diagnostický test

Účel(y)

Post-natal diagnosis

Technické postupy

Molekulární genetika
Sekvenační analýza: celá kódující oblast
Sangerovo sekvenování

Seznam onemocnění a genů

Seznam vyšetřovaných onemocnění (1)
Seznam testovaných genů (včetně panelů) (2)

Doplňující informace

Dokumenty obsažené na této webové stránce jsou k dispozici pouze pro informační účely. Účelem tohoto materiálu není v žádném případě nahradit profesionální lékařskou péči kvalifikovaným odborníkem a neměl by být proto používán jako základ pro diagnostiku nebo léčbu.