x

Vyhledat diagnostický test

* (*) povinné pole

Diagnostic des ciliopathies, des cancers rénaux et des désordres associés (panel de gènes)

Diagnosis of ciliopathies, renal cancers and related disorders (gene panel)

 • Département de Génétique Clinique - Institut de Pathologie et de Génétique (IPG)
 • Institut de Pathologie et de Génétique
 • Avenue Georges Lemaître, 25
 • 6041 GOSSELIES
 • BELGIUM
 • Vedoucí laboratoře : Dr Pascale HILBERT
 • Další informace
 • Telefon : +32 (0)71 47 30 47
 • Další telefonní kontakt : +32 (0)71 44 71 81
 • Fax : +32 (0)71 34 78 61
 • Webová stránka
 • Kontakt
Poslední aktualizace: June 2020

Odpovědný za diagnostický test

Účel(y)

Post-natal diagnosis

Technické postupy

Molekulární genetika
Sekvenační analýza: celá kódující oblast
Sangerovo sekvenování
Sekvenační analýza: celá kódující oblast
NGS sekvenování (kromě WES)
Analýza delecí/duplikací
NGS sekvenování (kromě WES)

Seznam onemocnění a genů

Seznam vyšetřovaných onemocnění (48)
Dokumenty obsažené na této webové stránce jsou k dispozici pouze pro informační účely. Účelem tohoto materiálu není v žádném případě nahradit profesionální lékařskou péči kvalifikovaným odborníkem a neměl by být proto používán jako základ pro diagnostiku nebo léčbu.