x

Vyhledat diagnostický test

* (*) povinné pole

Molecular diagnosis of familial isolated arrhythmogenic right ventricular dysplasia (DSG2, JUP and DSC2 gene sequencing and MLPA)

Navzdory našemu úsilí zajistit aktuální data nebyla tato databáze ověřena 11/01/2011
 • Department of Molecular Medicine (MOMA)
 • Klinisk Genetisk Afdeling - Aarhus Universitetshospital - Skejby
 • Brendstrupgaardsvej 21C
 • DK-8200 AARHUS N
 • DENMARK
 • Vedoucí laboratoře : Pr Torben F ORNTOFT
 • Další informace
 • Telefon : 45 89 49 94 10
 • Další telefonní kontakt : -
 • Fax : 45 86 78 21 08
 • Webová stránka
 • Kontakt
Poslední aktualizace: January 2011

Odpovědný za diagnostický test

Účel(y)

Post-natal diagnosis

Technické postupy

Molekulární genetika
-
Metody založené na MLPA

Seznam onemocnění a genů

Seznam vyšetřovaných onemocnění (1)
Seznam testovaných genů (včetně panelů) (3)
Dokumenty obsažené na této webové stránce jsou k dispozici pouze pro informační účely. Účelem tohoto materiálu není v žádném případě nahradit profesionální lékařskou péči kvalifikovaným odborníkem a neměl by být proto používán jako základ pro diagnostiku nebo léčbu.