x

Vyhledat diagnostický test

* (*) povinné pole

Diagnostic des arythmies (panel)

Diagnosis of arythmia (panel)

 • DIAGMOL - Laboratoire de Diagnostic Moléculaire et Génomique
 • BATLab - Bâtiment des Laboratoires
 • Hôpitaux Universitaires de Genève HUG
 • Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4
 • 1205 GENÈVE
 • SWITZERLAND
 • Vedoucí laboratoře : Dr Jean-Louis BLOUIN
 • Další informace
 • Telefon : 0041 (0)22 372 18 26
 • Další telefonní kontakt : -
 • Fax : 0041 (0)22 372 18 60
 • Webová stránka
Poslední aktualizace: November 2020

Účel(y)

Post-natal diagnosis

Technické postupy

Molekulární genetika
Cílená detekce mutací
Sangerovo sekvenování
Sekvenační analýza: celá kódující oblast
NGS sekvenování (kromě WES)
Sekvenační analýza: celá kódující oblast
Celoexomové sekvenování (WES)
Analýza delecí/duplikací
Metody založené na MLPA
Dokumenty obsažené na této webové stránce jsou k dispozici pouze pro informační účely. Účelem tohoto materiálu není v žádném případě nahradit profesionální lékařskou péči kvalifikovaným odborníkem a neměl by být proto používán jako základ pro diagnostiku nebo léčbu.