x

Vyhledat diagnostický test

* (*) povinné pole

Diagnostic du syndrome QT long (panel)

Diagnosis of long QT syndrome (panel)

 • Laboratoire de génétique moléculaire
 • Service de génétique médicale
 • CHU de Nantes - Institut de Biologie
 • 9 quai Moncousu
 • 44093 NANTES CEDEX 1
 • FRANCE
 • Vedoucí laboratoře : Pr Stéphane BEZIEAU
 • Další informace
 • Telefon : 33 (0)2 40 08 40 20
 • Další telefonní kontakt : -
 • Fax : 33 (0)2 40 08 40 26
 • Webová stránka
Poslední aktualizace: May 2022

Odpovědný za diagnostický test

Účel(y)

Post-natal diagnosis
Pre-symptomatic diagnosis

Technické postupy

Molekulární genetika
Cílená detekce mutací
Sangerovo sekvenování
Sekvenační analýza: celá kódující oblast
Sangerovo sekvenování
Analýza delecí/duplikací
Metody založené na MLPA
Analýza delecí/duplikací
NGS sekvenování (kromě WES)
Dokumenty obsažené na této webové stránce jsou k dispozici pouze pro informační účely. Účelem tohoto materiálu není v žádném případě nahradit profesionální lékařskou péči kvalifikovaným odborníkem a neměl by být proto používán jako základ pro diagnostiku nebo léčbu.