x

Vyhledat diagnostický test

* (*) povinné pole

Pharmacogenetic analysis of CYP2D6 gene variants (variant *1, *2, *3, *4, *5, *6, *7, *8, *9, *10, *12, *14, *17, *29, *41 and gene duplications)

Navzdory našemu úsilí zajistit aktuální data nebyla tato databáze ověřena 16/05/2017
  • Telefon : 31 (0)10 703 3119
  • Další telefonní kontakt : -
  • Fax : 31 (0)10 436 7894
  • Webová stránka
  • Kontakt
Poslední aktualizace: May 2017

Odpovědný za diagnostický test

Účel(y)

Pharmacogenetics

Technické postupy

Molekulární genetika
Cílená detekce mutací
Metody založené na PCR

Seznam onemocnění a genů

Seznam testovaných genů (včetně panelů) (1)

Doplňující informace

Dokumenty obsažené na této webové stránce jsou k dispozici pouze pro informační účely. Účelem tohoto materiálu není v žádném případě nahradit profesionální lékařskou péči kvalifikovaným odborníkem a neměl by být proto používán jako základ pro diagnostiku nebo léčbu.