x

Vyhledat diagnostický test

* (*) povinné pole

Diagnostik von Gliomen (FISH: 1p/19q Deletionen, MGMT-Gen: Promoter-Methylierung, IDH1-Gen: Sequenzierung, BRAF-Gen: V600E)

Diagnosis of glioma (FISH: 1p/19q deletions, MGMT gene: promoter methylation status, IDH1 gene: sequencing, BRAF gene: V600E)

Navzdory našemu úsilí zajistit aktuální data nebyla tato databáze ověřena 09/05/2012
 • Institut für Pathologie
 • Zentrum Pathologie, Forensik und Genetik
 • Medizinische Hochschule Hannover
 • Carl-Neuberg-Str. 1
 • 30625 HANNOVER
 • GERMANY
 • Vedoucí laboratoře : Pr Hans KREIPE
 • Další informace
 • Telefon : 49 (0)511 532 4500
 • Další telefonní kontakt : 49 (0)511 532 4501
 • Fax : 49 (0)511 532 5799
 • Webová stránka
 • Kontakt
Poslední aktualizace: May 2012

Odpovědný za diagnostický test

Účel(y)

Post-natal diagnosis
Somatic genetics

Technické postupy

Molekulární genetika
Sekvenacní analýza: celá kódující oblast
Sangerovo sekvenování

Seznam onemocnění a genů

Seznam vyšetřovaných onemocnění (1)
Seznam testovaných genů (včetně panelů) (1)
Dokumenty obsažené na této webové stránce jsou k dispozici pouze pro informační účely. Účelem tohoto materiálu není v žádném případě nahradit profesionální lékařskou péči kvalifikovaným odborníkem a neměl by být proto používán jako základ pro diagnostiku nebo léčbu.