x

Vyhledat diagnostický test

* (*) povinné pole

Diagnóstico de la displasia familiar aislada arritmogénica del ventrículo derecho (genes PKP2, DSP, DSC2, DSG2 y JUP)

Diagnosis of familial isolated arrhythmogenic right ventricular dysplasia (PKP2, DSP, DSC2, DSG2 and JUP genes)

Navzdory našemu úsilí zajistit aktuální data nebyla tato databáze ověřena 05/07/2017
  • Telefon : 34 945 007 000
  • Další telefonní kontakt : -
  • Fax : -
  • Webová stránka
Poslední aktualizace: July 2017

Odpovědný za diagnostický test

Účel(y)

Post-natal diagnosis

Technické postupy

Molekulární genetika
Cílená detekce mutací
Sangerovo sekvenování
Sekvenační analýza: celá kódující oblast
Sangerovo sekvenování
Analýza delecí/duplikací
Metody založené na MLPA

Seznam onemocnění a genů

Seznam vyšetřovaných onemocnění (1)
Seznam testovaných genů (včetně panelů) (5)
Dokumenty obsažené na této webové stránce jsou k dispozici pouze pro informační účely. Účelem tohoto materiálu není v žádném případě nahradit profesionální lékařskou péči kvalifikovaným odborníkem a neměl by být proto používán jako základ pro diagnostiku nebo léčbu.