Orphanet: Diagnosi molecolare della neutropenia congenita grave geni ELANE, HAX1, GFI1, G6PC3
x

Vyhledat diagnostický test

* (*) povinné pole

Diagnosi molecolare della neutropenia congenita grave (geni ELANE, HAX1, GFI1, G6PC3)

Molecular diagnosis of severe congenital neutropenia (ELANE, HAX1, GFI1, G6PC3 genes)

Navzdory našemu úsilí zajistit aktuální data nebyla tato databáze ověřena 24/05/2012
 • Laboratorio di Genetica Pediatrica
 • ASST Spedali Civili di Brescia
 • Piazzale Spedali Civili 1
 • 25123 BRESCIA BS
 • ITALY
 • Vedoucí laboratoře : Pr Silvia GILIANI
 • Další informace
 • Telefon : +39 030 3996284
 • Další telefonní kontakt : -
 • Fax : +39 030 3996059
 • Webová stránka
 • Kontakt
Poslední aktualizace: May 2012

Odpovědný za diagnostický test

Účel(y)

Post-natal diagnosis

Technické postupy

Molekulární genetika
-
-

Seznam onemocnění a genů

Seznam testovaných genů (včetně panelů) (4)
Dokumenty obsažené na této webové stránce jsou k dispozici pouze pro informační účely. Účelem tohoto materiálu není v žádném případě nahradit profesionální lékařskou péči kvalifikovaným odborníkem a neměl by být proto používán jako základ pro diagnostiku nebo léčbu.