Orphanet: Diagnosi molecolare della predisposizione genetica alla celiachia gene HLA DQ*2DQ*8
x

Vyhledat diagnostický test

* (*) povinné pole

Diagnosi molecolare della predisposizione genetica alla celiachia (gene HLA-DQ*2/DQ*8)

Molecular diagnosis of predisposition to celiac disease (HLA-DQ*2/DQ*8 gene)

Navzdory našemu úsilí zajistit aktuální data nebyla tato databáze ověřena 05/04/2012
 • Laboratorio di Biologia Molecolare
 • Machiavelli Medical House - Gruppo USI
 • USI - Unione Sanitaria Internazionale
 • Via Machiavelli 22
 • 00185 ROMA
 • ITALY
 • Vedoucí laboratoře : Dr Gaetano FERRANTE
 • Další informace
 • Telefon : 39 06 32868370
 • Další telefonní kontakt : 39 06 32868369
 • Fax : 39 06 32868
 • Webová stránka
 • Kontakt
Poslední aktualizace: April 2012

Odpovědný za diagnostický test

Účel(y)

Post-natal diagnosis
Risk assessment

Technické postupy

Molekulární genetika
-
-

Seznam onemocnění a genů

Seznam vyšetřovaných onemocnění (1)
Seznam testovaných genů (včetně panelů) (1)
Dokumenty obsažené na této webové stránce jsou k dispozici pouze pro informační účely. Účelem tohoto materiálu není v žádném případě nahradit profesionální lékařskou péči kvalifikovaným odborníkem a neměl by být proto používán jako základ pro diagnostiku nebo léčbu.