x

Vyhledat diagnostický test

* (*) povinné pole

Diagnosi biochimica della sialidosi tipo 2 (dosaggio fluorimetrico della neuroaminidasi)

Biochemical diagnosis of sialidosis type 2 (fluorometric determination of neuroaminidase)

Navzdory našemu úsilí zajistit aktuální data nebyla tato databáze ověřena 15/01/2013
 • Unità di Malattie Neuromuscolari e Neurodegenerative - Laboratorio di Medicina Molecolare
 • Dipartimento di Neuroscienze e Neuroriabilitazione
 • IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù - SEDE SAN PAOLO
 • Viale di San Paolo 15
 • 00146 ROMA RM
 • ITALY
 • Vedoucí laboratoře : Pr Enrico S. BERTINI
 • Další informace
 • Telefon : 39 06 68592105
 • Další telefonní kontakt : 39 06 68592104
 • Fax : 39 06 68592024
 • Webová stránka
Poslední aktualizace: January 2013

Odpovědný za diagnostický test

Účel(y)

Post-natal diagnosis

Technické postupy

Biochemická genetika
Vyšetření analytu či enzymu
-

Seznam onemocnění a genů

Seznam vyšetřovaných onemocnění (1)
Dokumenty obsažené na této webové stránce jsou k dispozici pouze pro informační účely. Účelem tohoto materiálu není v žádném případě nahradit profesionální lékařskou péči kvalifikovaným odborníkem a neměl by být proto používán jako základ pro diagnostiku nebo léčbu.