x

Vyhledat diagnostický test

* (*) povinné pole

Diagnóstico de la beta-talasemia y trastornos relacionados (genes HBB, HBD, HBG1, HBG2)

Diagnosis of beta-thalassemia and related disorders (HBB, HBD, HBG1, HBG2 genes)

Navzdory našemu úsilí zajistit aktuální data nebyla tato databáze ověřena 19/07/2017
Poslední aktualizace: July 2017

Účel(y)

Antenatal diagnosis
Post-natal diagnosis

Technické postupy

Molekulární genetika
Cílená detekce mutací
Sangerovo sekvenování
Cílená detekce mutací
Metody založené na MLPA
Cílená detekce mutací
Metody založené na PCR

Seznam onemocnění a genů

Seznam testovaných genů (včetně panelů) (4)
Dokumenty obsažené na této webové stránce jsou k dispozici pouze pro informační účely. Účelem tohoto materiálu není v žádném případě nahradit profesionální lékařskou péči kvalifikovaným odborníkem a neměl by být proto používán jako základ pro diagnostiku nebo léčbu.