x

Vyhledat diagnostický test

* (*) povinné pole

Molekulare Diagnostik der Beta-Thalassämie (HBB Gen)

Molecular diagnosis of beta-thalassemia (HBB gene)

Navzdory našemu úsilí zajistit aktuální data nebyla tato databáze ověřena 27/01/2018
  • Klinische Abteilung für Medizinische und Chemische Labordiagnostik
  • Klinisches Institut für Labormedizin
  • Medizinische Universität Wien
  • 1090 WIEN
  • AUSTRIA
  • Vedoucí laboratoře : Pr Oswald WAGNER
  • Další informace
Poslední aktualizace: January 2018

Odpovědný za diagnostický test

Účel(y)

Post-natal diagnosis

Technické postupy

Molekulární genetika
Sekvenační analýza: celá kódující oblast
Sangerovo sekvenování

Seznam onemocnění a genů

Seznam testovaných genů (včetně panelů) (1)
Dokumenty obsažené na této webové stránce jsou k dispozici pouze pro informační účely. Účelem tohoto materiálu není v žádném případě nahradit profesionální lékařskou péči kvalifikovaným odborníkem a neměl by být proto používán jako základ pro diagnostiku nebo léčbu.