x

Vyhledat diagnostický test

* (*) povinné pole

Diagnosi della malattia da inclusioni microvillari (gene MYO5B)

Diagnosis of microvillus inclusion disease (MYO5B gene)

 • CEINGE
 • Biotecnologie Avanzate Srl
 • Via Gaetano Salvatore 486
 • 80145 NAPOLI
 • ITALY
 • Vedoucí laboratoře : -
 • Další informace
 • Telefon : 39 081 7463133
 • Další telefonní kontakt : 39 081 3737832
 • Fax : 39 081 7463650
 • Webová stránka
 • Kontakt
Poslední aktualizace: March 2019

Odpovědný za diagnostický test

Účel(y)

Post-natal diagnosis

Technické postupy

Molekulární genetika
Cílená detekce mutací
Sangerovo sekvenování
Detekce/screening mutací a sekvenační analýza vybraných exonů
Sangerovo sekvenování
Sekvenační analýza: celá kódující oblast
Sangerovo sekvenování

Seznam onemocnění a genů

Seznam vyšetřovaných onemocnění (1)
Seznam testovaných genů (včetně panelů) (1)
Dokumenty obsažené na této webové stránce jsou k dispozici pouze pro informační účely. Účelem tohoto materiálu není v žádném případě nahradit profesionální lékařskou péči kvalifikovaným odborníkem a neměl by být proto používán jako základ pro diagnostiku nebo léčbu.