x

Vyhledat diagnostický test

*(*) povinné pole

Analyse biochimique de la carnitine libre et des acylcarnitine sériques par LC/MS/MS

Biochemical analysis of free carnitine and acylcarnitine in serum by LC/MS/MS

 • Laboratoire de génétique biochimique
 • Service de génétique, département de pédiatrie, local 1428
 • CIUSSS de l'Estrie - CHUS Fleurimont
 • 3001, 12e Avenue Nord
 • J1H 5N4 SHERBROOKE
 • CANADA
 • Vedoucí laboratoře : Pr Paula J WATERS
 • Další informace
 • Telefon : 1-(819)-564-5393
 • Další telefonní kontakt : 1-(819)-564-5253
 • Fax : 1-(819)-564-5217
 • Webová stránka
Poslední aktualizace: February 2020

Odpovědný za diagnostický test

Účel(y)

Post-natal diagnosis

Technické postupy

Biochemická genetika
Vyšetrení analytu ci enzymu
-

Seznam onemocnění a genů

Dokumenty obsažené na této webové stránce jsou k dispozici pouze pro informační účely. Účelem tohoto materiálu není v žádném případě nahradit profesionální lékařskou péči kvalifikovaným odborníkem a neměl by být proto používán jako základ pro diagnostiku nebo léčbu.