x

Vyhledat diagnostický test

* (*) povinné pole

Diagnostic des syndromes dysmorphologiques par CGH array

Diagnosis of dysmorphological syndromes by CGH array

Navzdory našemu úsilí zajistit aktuální data nebyla tato databáze ověřena 09/08/2012
 • Laboratoire de génétique moléculaire et d'histocompatibilité
 • Pôle de Biologie-Pathologie
 • CHU de Brest - Hôpital de la Cavale Blanche
 • 2 avenue Foch
 • 29609 BREST CEDEX
 • FRANCE
 • Vedoucí laboratoře : Pr Cédric LE MARECHAL
 • Další informace
 • Telefon : 33 (0)2 29 02 01 50
 • Další telefonní kontakt : -
 • Fax : 33 (0)2 29 02 01 51
 • Webová stránka
 • Kontakt
Poslední aktualizace: August 2012

Odpovědný za diagnostický test

Účel(y)

Post-natal diagnosis

Technické postupy

Cytogenetika
Detekce mikrodelecí/mikroduplikací
Metody založené na microarrayích

Seznam onemocnění a genů

Dokumenty obsažené na této webové stránce jsou k dispozici pouze pro informační účely. Účelem tohoto materiálu není v žádném případě nahradit profesionální lékařskou péči kvalifikovaným odborníkem a neměl by být proto používán jako základ pro diagnostiku nebo léčbu.