x

Vyhledat diagnostický test

* (*) povinné pole

Diagnóstico de las trisomías 13, 18, 21, X y de la triploidía (análisis de STR basado en PCR)

Diagnosis of trisomies 13, 18, 21, X and triploidy (PCR-based STR analysis)

 • Laboratorio de Genética
 • Servicio de Laboratorios Clínicos
 • Hospital Universitari Vall d'Hebron
 • Paseo Vall d'Hebron, 119-129
 • 08035 BARCELONA
 • SPAIN
 • Vedoucí laboratoře : Dr Elena GARCÍA-ARUMÍ
 • Další informace
 • Telefon : 34 934 893 000 ext. 6898
 • Další telefonní kontakt : -
 • Fax : -
 • Webová stránka
 • Kontakt
Poslední aktualizace: May 2020

Účel(y)

Antenatal diagnosis
Post-natal diagnosis

Technické postupy

Molekulární genetika
Sekvenační analýza: celá kódující oblast
Celoexomové sekvenování (WES)
Další
-
-

Seznam onemocnění a genů

Seznam vyšetřovaných onemocnění (5)
Dokumenty obsažené na této webové stránce jsou k dispozici pouze pro informační účely. Účelem tohoto materiálu není v žádném případě nahradit profesionální lékařskou péči kvalifikovaným odborníkem a neměl by být proto používán jako základ pro diagnostiku nebo léčbu.