x

Vyhledat diagnostický test

* (*) povinné pole

Diagnosi molecolare della sindrome iper-IgM autosomica recessiva (geni AICDA e CD40)

Molecular diagnosis of autosomal recessive hyper-IgM syndrome (AICDA and CD40 genes)

Navzdory našemu úsilí zajistit aktuální data nebyla tato databáze ověřena 21/02/2017
 • Laboratorio di Immunologia Pediatrica
 • Dipartimento di Scienze della Salute
 • Azienda Ospedaliera Universitaria Anna Meyer
 • Viale Pieraccini 24
 • 50139 FIRENZE
 • ITALY
 • Vedoucí laboratoře : Pr Chiara AZZARI
 • Další informace
 • Telefon : 39 055 5662481
 • Další telefonní kontakt : -
 • Fax : 39 055 5662849
 • Webová stránka
 • Kontakt
Poslední aktualizace: February 2017

Odpovědný za diagnostický test

Účel(y)

Post-natal diagnosis

Technické postupy

Molekulární genetika
Cílená detekce mutací
Sangerovo sekvenování
Detekce/screening mutací a sekvenační analýza vybraných exonů
Sangerovo sekvenování
Sekvenační analýza: celá kódující oblast
Sangerovo sekvenování

Seznam onemocnění a genů

Seznam vyšetřovaných onemocnění (2)
Seznam testovaných genů (včetně panelů) (2)
Dokumenty obsažené na této webové stránce jsou k dispozici pouze pro informační účely. Účelem tohoto materiálu není v žádném případě nahradit profesionální lékařskou péči kvalifikovaným odborníkem a neměl by být proto používán jako základ pro diagnostiku nebo léčbu.