x

Vyhledat diagnostický test

* (*) povinné pole

Diagnóstico molecular da doença de inclusões nas microvilosidades (gene MYO5B: sequenciação de toda a região codificante)

Molecular diagnosis of Microvillous inclusion disease (MYO5B gene: sequencing of entire coding region)

Navzdory našemu úsilí zajistit aktuální data nebyla tato databáze ověřena 18/09/2014
 • CGC Genetics / Centro de Genética Clínica
 • CGC Genetics / Centro de Genética Clínica
 • Rua de Sá da Bandeira 706, 1º
 • 4000-432 PORTO
 • PORTUGAL
 • Vedoucí laboratoře : Dr Jorge PINTO BASTO
 • Další informace
 • Telefon : 351 223 389 900
 • Další telefonní kontakt : -
 • Fax : 351 222 088 710
 • Webová stránka
 • Kontakt
Poslední aktualizace: September 2014

Odpovědný za diagnostický test

Účel(y)

Post-natal diagnosis

Technické postupy

Molekulární genetika
Sekvenační analýza: celá kódující oblast
-

Seznam onemocnění a genů

Seznam vyšetřovaných onemocnění (1)
Seznam testovaných genů (včetně panelů) (1)

Doplňující informace

Dokumenty obsažené na této webové stránce jsou k dispozici pouze pro informační účely. Účelem tohoto materiálu není v žádném případě nahradit profesionální lékařskou péči kvalifikovaným odborníkem a neměl by být proto používán jako základ pro diagnostiku nebo léčbu.