Orphanet: Diagnostic par spectrom�trie de masse de l_adr�noleucodystrophie : �tude des acides phytanique et pristanique, des acides gras C22 C26 � tr�s longue cha�ne et des phospholipides plasmalog�nes
x

Wyszukaj badanie diagnostyczne

* (*) pole obowiązkowe

Diagnostic par spectrométrie de masse de l'adrénoleucodystrophie : étude des acides phytanique et pristanique, des acides gras C22-C26 à très longue chaîne et des phospholipides plasmalogènes

Mass spectometry diagnosis of adrenoleukodystrophy (Analytes: phytanic and pristanic acid, very long chain C22-C26 fatty acids and plasmalogen phospholipids)

Despite our efforts to ensure that data is up to date, this activity has not been validated since 27/01/2015
 • Laboratoire de lipidomique
 • INSERM - Université Paris 6 - Laboratoire commun de spectrométrie de masse
 • Faculté de Médecine Pierre et Marie Curie - Hôpital Saint-Antoine
 • 27 rue de Chaligny
 • 75571 PARIS CEDEX 12
 • FRANCE
 • Kierownik laboratorium : Dr Antonin LAMAZIÈRE
 • Więcej informacji
 • Telefon : 33 (0)1 40 01 14 90
 • Dodatkowy telefon : -
 • Fax : 33 (0)1 40 01 13 47
Ostatnia aktualizacja : Styczeń 2015

Osoba odpowiedzialna za badanie diagnostyczne

Zastosowanie

Post-natal diagnosis

Procedury techniczne

Genetyka biochemiczna
Analiza enzymatyczna
-
Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.