Orphanet: Diagnostic du syndrome de résistance aux hormones thyroïdiennes gènes THRB et THRA : recherche des mutations
x

Wyszukaj badanie diagnostyczne

* (*) pole obowiązkowe

Diagnostic du syndrome de résistance aux hormones thyroïdiennes (gènes THRB et THRA : recherche des mutations)

Diagnosis of resistance to thyroid hormone (THRB and THRA genes: search for mutations)

  • Laboratoire de Biochimie
  • Pôle biologie
  • Institut Fédératif de Biologie
  • 330 avenue de Grande Bretagne
  • 31059 TOULOUSE
  • FRANCE
  • Kierownik laboratorium : Pr Thierry LEVADE
  • Więcej informacji
Ostatnia aktualizacja : Luty 2020

Osoba odpowiedzialna za badanie diagnostyczne

Zastosowanie

Post-natal diagnosis

Procedury techniczne

Genetyka molekularna
Celowana analiza mutacji
Badanie metodą PCR
Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.