Orphanet: Diagnostic de la thrombophilie non rare mutation G1691A du g��ne F5 variant G20210A du g��ne F2 variant C677T du g��ne MTHFR
x

Wyszukaj badanie diagnostyczne

* (*) pole obowiązkowe

Diagnostic de la thrombophilie non rare (mutation G1691A du gène F5 ; variant G20210A du gène F2 ; variant C677T du gène MTHFR)

Diagnosis of non rare thrombophilia (F5 gene: mutation G1691A; F2 gene: G20210A mutation; MTHFR gene: C677T mutation)

 • Département de Génétique
 • CHU Paris Nord-Val de Seine - Hôpital Xavier Bichat-Claude Bernard
 • 46 rue Henri Huchard
 • 75018 PARIS
 • FRANCE
 • Kierownik laboratorium : Pr Catherine BOILEAU
 • Więcej informacji
 • Telefon : 33 (0)1 40 25 85 45
 • Dodatkowy telefon : 33 (0)1 40 25 88 51
 • Fax : 33 (0)1 40 25 88 71
 • Kontakt
Ostatnia aktualizacja : Luty 2021

Osoba odpowiedzialna za badanie diagnostyczne

Zastosowanie

Post-natal diagnosis

Procedury techniczne

Genetyka molekularna
Celowana analiza mutacji
Sekwencjonowanie metodą Sangera
Celowana analiza mutacji
Badanie metodą PCR
Badanie przesiewowe w kierunku mutacji i analiza sekwencji wybranych eksonów
Sekwencjonowanie metodą Sangera
Badanie przesiewowe w kierunku mutacji i analiza sekwencji wybranych eksonów
Badanie metodą PCR
Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Sekwencjonowanie metodą Sangera

Lista chorób i genów

Lista badanych genów (włącznie z panelami) (3)

Dane dotyczące zarządzania jakością

EQA
 EQA

EQA scheme(s) organized by EMQN

Factor II
2018
Factor V Leiden
2018
MTHFR
2018
Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.