Orphanet: Diagnostic des cancers colo rectaux héréditaires sans polypose gènes EPCAM, MLH1, MSH2, MSH6 et PMS2 méthylation du gène MLH1 instabilité des microsatellites
x

Wyszukaj badanie diagnostyczne

* (*) pole obowiązkowe

Diagnostic des cancers colo-rectaux héréditaires sans polypose (gènes EPCAM, MLH1, MSH2, MSH6 et PMS2 ; méthylation du gène MLH1 ; instabilité des microsatellites)

Diagnosis of hereditary nonpolyposis colon cancer (EPCAM, MLH1, MSH2, MSH6 and PMS2 genes ; MLH1 gene methylation ; microsatellites instability)

  • Service Hormonologie Métabolisme Nutrition Oncologie
  • Institut de Biochimie et Biologie Moléculaire
  • CHU de Lille - Centre de Biologie Pathologie Génétique
  • Boulevard du Pr Jules Leclercq
  • 59037 LILLE CEDEX
  • FRANCE
  • Kierownik laboratorium : Pr Thierry BROUSSEAU
  • Więcej informacji
Ostatnia aktualizacja : September 2019

Osoba odpowiedzialna za badanie diagnostyczne

Zastosowanie

Post-natal diagnosis
Somatic genetics

Procedury techniczne

Genetyka biochemiczna
Analiza enzymatyczna
-

Lista chorób i genów

Lista badanych chorób (1)
Lista badanych genów (włącznie z panelami) (5)

Dane dotyczące zarządzania jakością

EQA
 EQA

EQA scheme(s) organized by EMQN

HNPCC (Hereditary non-polyposis colon cancer)
2015, 2016, 2017, 2018
Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.