Orphanet: Diagnostic de la neurodégénérescence avec surcharge cérébrale en fer gènes C19ORF12, FA2H, PANK2, PLA2G6
x

Wyszukaj badanie diagnostyczne

* (*) pole obowiązkowe

Diagnostic de la neurodégénérescence avec surcharge cérébrale en fer (gènes C19ORF12, FA2H, PANK2, PLA2G6)

Diagnosis of neurodegeneration with brain iron accumulation (C19ORF12, FA2H, PANK2, PLA2G6 genes)

  • Telefon : 33 (0)1 44 49 51 64
  • Dodatkowy telefon : 33 (0)1 44 38 15 07
  • Fax : 33 (0)1 71 19 64 20
  • Strona internetowa
Ostatnia aktualizacja : February 2019

Osoba odpowiedzialna za badanie diagnostyczne

Zastosowanie

Post-natal diagnosis

Procedury techniczne

Genetyka molekularna
Celowana analiza mutacji
Sekwencjonowanie metodą Sangera
Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.