Orphanet: Molekulare Diagnostik uniparentaler Disomien 7, 14, 15
x

Wyszukaj badanie diagnostyczne

* (*) pole obowiązkowe

Molekulare Diagnostik uniparentaler Disomien (7, 14, 15)

Molecular diagnosis of uniparental disomy (7, 14, 15)

 • Zentrum Medizinische Genetik Innsbruck
 • Department für Medizinische Genetik, Molekulare und Klinische Pharmakologie
 • Medizinische Universität Innsbruck
 • 6020 INNSBRUCK
 • AUSTRIA
 • Kierownik laboratorium : Pr Johannes ZSCHOCKE
 • Więcej informacji
 • Telefon : +43 (0)512 9003 70531
 • Dodatkowy telefon : -
 • Fax : +43 (0)512 9003 73510
 • Strona internetowa
 • Kontakt
Ostatnia aktualizacja : November 2017

Osoba odpowiedzialna za badanie diagnostyczne

Zastosowanie

Post-natal diagnosis

Procedury techniczne

Genetyka molekularna
Badanie disomii jedorodzicielskiej
Analiza mikrosatelitów

Dane dotyczące zarządzania jakością

EQA
 EQA

EQA scheme(s) organized by EMQN

BWS/SRS (Beckwith-Wiedemann and Silver-Russell syndromes)
2017
Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.