Orphanet: Diagnosi di anomalie congenite multiplesindrome dismorfica disabilit�� intellettiva
x

Wyszukaj badanie diagnostyczne

* (*) pole obowiązkowe

Diagnosi di anomalie congenite multiple/sindrome dismorfica-disabilità intellettiva

Diagnosis of multiple congenital anomalies/dysmorphic syndrome-intellectual disability

Ostatnia aktualizacja : Luty 2019

Osoba odpowiedzialna za badanie diagnostyczne

Zastosowanie

Post-natal diagnosis

Procedury techniczne

Cytogenetyka
Wykrywanie mikrodelecji/mikroduplikacji
Badanie metodą macierzy

Lista chorób i genów

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.