Orphanet: ��valuation de la fonction r��nale foetale sur sang foetal etou sur urine foetale
x

Wyszukaj badanie diagnostyczne

* (*) pole obowiązkowe

Évaluation de la fonction rénale foetale (sur sang foetal et/ou sur urine foetale)

Evaluation of fetal renal function (on fetal blood and / or fetal urine)

Despite our efforts to ensure that data is up to date, this activity has not been validated since 30/07/2018
 • Service de Biochimie-Hormonologie
 • Biochimie-Hormonologie
 • CHU Paris - Hôpital Robert Debré
 • 48 boulevard Sérurier
 • 75019 PARIS
 • FRANCE
 • Kierownik laboratorium : Pr Nicolas DE ROUX
 • Więcej informacji
 • Telefon : 33 (0)1 40 03 47 07
 • Dodatkowy telefon : 33 (0)1 40 03 53 81
 • Fax : 33 (0)1 40 03 47 90
 • Kontakt
Ostatnia aktualizacja : Lipiec 2018

Osoba odpowiedzialna za badanie diagnostyczne

Zastosowanie

Antenatal diagnosis

Procedury techniczne

Genetyka biochemiczna
Analiza enzymatyczna
-

Lista chorób i genów

Lista badanych chorób (1)
Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.