Orphanet: Diagnostik der familiären Pankreatitis CTRC , PRSS1 und SPINK1 Gen
x

Wyszukaj badanie diagnostyczne

* (*) pole obowiązkowe

Diagnostik der familiären Pankreatitis (CTRC-, PRSS1- und SPINK1-Gen)

Diagnosis of hereditary pancreatitis (CTRC, PRSS1 and SPINK1 genes)

  • Institut für Klinische Chemie und Laboratoriumsmedizin
  • Universitätsmedizin Mainz
  • Langenbeckstr. 1
  • 55131 MAINZ
  • GERMANY
  • Kierownik laboratorium : -
  • Więcej informacji
Ostatnia aktualizacja : August 2018

Osoba odpowiedzialna za badanie diagnostyczne

Zastosowanie

Pre-symptomatic diagnosis

Procedury techniczne

Genetyka molekularna
Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Sekwencjonowanie metodą Sangera
Analiza duplikacji/ delecji
Badanie metodą MLPA

Lista chorób i genów

Lista badanych chorób (1)
Lista badanych genów (włącznie z panelami) (3)
Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.