Orphanet: Diagn�stico de la beta talasemia y enfermedades relacionadas gen HBB
x

Wyszukaj badanie diagnostyczne

* (*) pole obowiązkowe

Diagnóstico de la beta-talasemia y enfermedades relacionadas (gen HBB)

Diagnosis of beta-thalassemia and related diseases (HBB gene)

Ostatnia aktualizacja : Wrzesień 2018

Osoba odpowiedzialna za badanie diagnostyczne

Zastosowanie

Antenatal diagnosis
Post-natal diagnosis
Pre-symptomatic diagnosis
Risk assessment

Procedury techniczne

Genetyka molekularna
Badanie przesiewowe w kierunku mutacji i analiza sekwencji wybranych eksonów
Sekwencjonowanie metodą Sangera
Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Sekwencjonowanie metodą Sangera
Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.