Orphanet: Diagnóstico del cáncer de colon no polipósico hereditario genes MSH2, MSH6, PMS2
x

Wyszukaj badanie diagnostyczne

* (*) pole obowiązkowe

Diagnóstico del cáncer de colon no polipósico hereditario (genes MSH2, MSH6, PMS2)

Diagnosis of hereditary nonpolyposis colon cancer (MSH2, MSH6, PMS2 genes)

  • Grupo de Genética Humana
  • Programa de Genética del Cáncer Humano
  • Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO)
  • Calle Melchor Fernández Almagro, 3
  • 28029 MADRID
  • SPAIN
  • Kierownik laboratorium : Dr Javier BENÍTEZ ORTIZ
  • Więcej informacji
Ostatnia aktualizacja : October 2018

Zastosowanie

Post-natal diagnosis

Procedury techniczne

Genetyka molekularna
Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Sekwencjonowanie metodą Sangera
Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Sekwencjonowanie NGS (bez WES)
Analiza duplikacji/ delecji
Badanie metodą MLPA
Cytogenetyka
Niestabilność chromosomowa
Analiza łamliwości chromosomów
Genetyka biochemiczna
Ekspresja białek
Immunohistochemia

Lista chorób i genów

Lista badanych chorób (2)
Lista badanych genów (włącznie z panelami) (3)
Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.