Orphanet: Diagnostik des Cushing Syndroms durch makronodul�re Nebennierenhyperplasie ARMC5 Gen
x

Wyszukaj badanie diagnostyczne

* (*) pole obowiązkowe

Diagnostik des Cushing-Syndroms durch makronoduläre Nebennierenhyperplasie (ARMC5-Gen)

Diagnosis of Cushing syndrome due to macronodular adrenal hyperplasia (ARMC5 gene)

Ostatnia aktualizacja : Stycze 2019

Osoba odpowiedzialna za badanie diagnostyczne

Zastosowanie

Post-natal diagnosis

Procedury techniczne

Genetyka molekularna
Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Sekwencjonowanie metodą Sangera

Lista chorób i genów

Lista badanych genów (włącznie z panelami) (1)

Dodatkowe informacje

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.