Orphanet: Diagnostic du déficit en acyl CoA déshydrogénase des acides gras à chaîne très longue
x

Wyszukaj badanie diagnostyczne

* (*) pole obowiązkowe

Diagnostic du déficit en acyl-CoA déshydrogénase des acides gras à chaîne très longue

Diagnosis of very long-chain acyl-CoA dehydrogenase deficiency

Despite our efforts to ensure that data is up to date, this activity has not been validated since 19/04/2012
 • Laboratoire de Génétique Moléculaire: maladies héréditaires et oncologie
 • Service de biochimie, biologie moléculaire et toxicologie environnementale
 • CHU de Grenoble et des Alpes - Institut de biologie et de pathologie
 • Boulevard de la Chantourne
 • 38043 GRENOBLE CEDEX 9
 • FRANCE
 • Kierownik laboratorium : Dr Julien FAURÉ
 • Więcej informacji
 • Telefon : 33 (0)4 76 76 55 73
 • Dodatkowy telefon : -
 • Fax : 33 (0)4 76 76 56 64
 • Strona internetowa
Ostatnia aktualizacja : April 2012

Osoba odpowiedzialna za badanie diagnostyczne

Zastosowanie

Post-natal diagnosis

Procedury techniczne

Genetyka biochemiczna
Analiza enzymatyczna
-

Lista chorób i genów

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.