Orphanet: Diagnostic de prédisposition héréditaire aux cancers digestifs, polyposes et cancers gynécologiques
x

Wyszukaj badanie diagnostyczne

* (*) pole obowiązkowe

Diagnostic de prédisposition héréditaire aux cancers digestifs, polyposes et cancers gynécologiques

Diagnosis of hereditary predisposition to digestive cancers, polyposes and gynecological cancers

  • Laboratoire de biochimie et biologie moléculaire
  • Département d'Oncobiologie
  • CHU de Strasbourg - Hôpital de Hautepierre
  • 1 Avenue Molière
  • 67200 STRASBOURG
  • FRANCE
  • Kierownik laboratorium : Pr Jean-Marc LESSINGER
  • Więcej informacji
Ostatnia aktualizacja : February 2019

Osoba odpowiedzialna za badanie diagnostyczne

Zastosowanie

Post-natal diagnosis

Procedury techniczne

Genetyka molekularna
Celowana analiza mutacji
Sekwencjonowanie metodą Sangera
Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Sekwencjonowanie NGS (bez WES)
Analiza duplikacji/ delecji
Badanie metodą MLPA
Analiza duplikacji/ delecji
Sekwencjonowanie NGS (bez WES)
Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.