Orphanet: Diagnostic de la tumeur g��n��tique rare Ph��notypage en oncog��n��tique Whole exome
x

Wyszukaj badanie diagnostyczne

* (*) pole obowiązkowe

Diagnostic de la tumeur génétique rare (Phénotypage en oncogénétique) (Whole exome)

Diagnosis of rare genetic tumor (Phenotyping in oncogenetics) (Whole exome)

  • Laboratoire de génétique moléculaire
  • Service de génétique
  • CHU de Rouen
  • 37 Bd Gambetta
  • 76000 ROUEN CEDEX
  • FRANCE
  • Kierownik laboratorium : Pr Claude HOUDAYER
  • Więcej informacji
Ostatnia aktualizacja : Czerwiec 2022

Zastosowanie

Post-natal diagnosis

Procedury techniczne

Genetyka molekularna
Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Sekwencjonowanie całoeksomowe (WES)

Lista chorób i genów

Lista badanych chorób (336)
Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.