Orphanet: Analyse pharmacog��n��tique du g��ne CYP2D6 g��notypage CYP2D6*2, *3, *4, *5, *6, *7, *8, *9, *10, *11, *15, *17, *29, *35, *41
x

Wyszukaj badanie diagnostyczne

* (*) pole obowiązkowe

Analyse pharmacogénétique du gène CYP2D6 (génotypage CYP2D6*2, *3, *4, *5, *6, *7, *8, *9, *10, *11, *15, *17, *29, *35, *41)

Pharmacogenetic analysis of CYP2D6 gene (CYP2D6*2, *3, *4, *5, *6, *7, *8, *9, *10, *11, *15, *17, *29, *35, *41 genotyping)

  • Laboratoire de Génétique moléculaire - UCLouvain
  • Centre de Génétique Humaine (CGH) de l'UCL/Center for Clinical Genetics of the Saint-Luc hospital
  • Cliniques universitaires Saint-Luc - UCLouvain
  • Avenue Hippocrate, 10
  • 1200 BRUSSELS
  • BELGIUM
  • Kierownik laboratorium : Pr Yves SZNAJER
  • Więcej informacji
Ostatnia aktualizacja : Marzec 2020

Osoba odpowiedzialna za badanie diagnostyczne

Zastosowanie

Pharmacogenetics

Procedury techniczne

Genetyka molekularna
Celowana analiza mutacji
Badanie metodą PCR
Analiza duplikacji/ delecji
Badanie metodą PCR

Lista chorób i genów

Lista badanych genów (włącznie z panelami) (1)
Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.