Orphanet: Diagnostic de l_h�moglobinopathie Toms River et du syndrome de persistance familiale de l_h�moglobine foetale panel de g�nes
x

Wyszukaj badanie diagnostyczne

* (*) pole obowiązkowe

Diagnostic de l'hémoglobinopathie Toms River et du syndrome de persistance familiale de l'hémoglobine foetale (panel de gènes)

Diagnosis of hemoglobinopathy Toms River and hereditary persistence of fetal hemoglobin (gene panel)

  • Laboratoire de Génétique Moléculaire - ULB Hôpital Erasme
  • Service de Génétique - Centre de Génétique humaine de l'ULB
  • Erasme Hospital - ULB
  • Route de Lennik 808
  • 1070 BRUSSELS
  • BELGIUM
  • Kierownik laboratorium : Pr Guillaume SMITS
  • Więcej informacji
Ostatnia aktualizacja : Sierpień 2020

Osoba odpowiedzialna za badanie diagnostyczne

Zastosowanie

Post-natal diagnosis

Procedury techniczne

Genetyka molekularna
Celowana analiza mutacji
Badanie metodą PCR
Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.