Orphanet: Analyse en pharmacog��n��tique du g��ne CYP2D6
x

Wyszukaj badanie diagnostyczne

* (*) pole obowiązkowe

Analyse en pharmacogénétique du gène CYP2D6

Pharmacogenetics analysis of CYP2D6 gene

 • Fédération de Biologie médicale
 • Hôpital d'Instruction des Armées Bégin
 • 69 avenue de Paris
 • 94160 SAINT-MANDÉ
 • FRANCE
 • Kierownik laboratorium : Pr Franck CEPPA
 • Więcej informacji
 • Telefon : 33 (0)1 43 98 47 12
 • Dodatkowy telefon : 33 (0)1 43 98 47 34
 • Fax : 33 (0)1 43 98 54 61
 • Kontakt
Ostatnia aktualizacja : Maj 2022

Osoba odpowiedzialna za badanie diagnostyczne

Zastosowanie

Post-natal diagnosis
Pharmacogenetics

Procedury techniczne

Genetyka molekularna
Badanie przesiewowe w kierunku mutacji i analiza sekwencji wybranych eksonów
Badanie metodą PCR

Lista chorób i genów

Lista badanych genów (włącznie z panelami) (1)

Dane dotyczące zarządzania jakością

EQA
 EQA

EQA scheme(s) organized by DGKL/RfB

Molecular genetics Group 2 Set D (CYP2D6, CYP2C19 (*2/*17), CYP2C19*3
2021
Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.