Orphanet: Diagnostic de la dystrophie myotonique de Steinert g���ne DMPK
x

Wyszukaj badanie diagnostyczne

* (*) pole obowiązkowe

Diagnostic de la dystrophie myotonique de Steinert (gène DMPK)

Diagnosis of Steinert myotonic dystrophy (DMPK gene)

 • Service de génétique médicale
 • Institut Fédératif de Biologie (IFB)
 • CHU de Toulouse - Hôpital Purpan
 • 330 avenue de Grande-Bretagne - TSA 40031
 • 31059 TOULOUSE CEDEX 9
 • FRANCE
 • Kierownik laboratorium : Pr Cédric LE CAIGNEC
 • Więcej informacji
 • Telefon : 33 (0)5 67 69 03 99
 • Dodatkowy telefon : 33 (0)5 61 77 90 79
 • Fax : 33 (0)5 67 69 04 03
 • Strona internetowa
 • Kontakt
Ostatnia aktualizacja : Czerwiec 2021

Osoba odpowiedzialna za badanie diagnostyczne

Zastosowanie

Post-natal diagnosis

Procedury techniczne

Genetyka molekularna
Celowana analiza mutacji
Badanie metodą PCR

Lista chorób i genów

Lista badanych chorób (1)
Lista badanych genów (włącznie z panelami) (1)
Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.