Orphanet: Diagnostic des troubles du neurod��veloppement et syndromes malformatifs Whole exome
x

Wyszukaj badanie diagnostyczne

* (*) pole obowiązkowe

Diagnostic des troubles du neurodéveloppement et syndromes malformatifs (Whole exome)

Diagnosis of neurodevelopmental disorders and malformation syndromes (Whole exome)

 • Laboratoire de génétique constitutionnelle prénatale et postnatale
 • Service de biologie médicale
 • CH de Versailles - Hôpital André Mignot
 • 177 Rue de Versailles
 • 78157 LE CHESNAY CEDEX
 • FRANCE
 • Kierownik laboratorium : Dr Benjamin MANEGLIER
 • Więcej informacji
 • Telefon : 33 (0)1 39 63 80 13
 • Dodatkowy telefon : 33 (0)1 39 63 80 14
 • Fax : 33 (0)1 39 63 80 12
 • Kontakt
Ostatnia aktualizacja : Lipiec 2022

Osoba odpowiedzialna za badanie diagnostyczne

Zastosowanie

Post-natal diagnosis

Procedury techniczne

Genetyka molekularna
Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Sekwencjonowanie całoeksomowe (WES)
Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.