Orphanet: Diagn��stico de los trastornos del desarrollo embrionario gen��ticos raros
x

Wyszukaj badanie diagnostyczne

* (*) pole obowiązkowe

Diagnóstico de los trastornos del desarrollo embrionario genéticos raros

Diagnosis of rare genetic developmental defect during embryogenesis

  • Telefon : 34 924218097
  • Dodatkowy telefon : 34 924219885
  • Fax : 34 924218062
  • Strona internetowa
Ostatnia aktualizacja : Luty 2023

Zastosowanie

Antenatal diagnosis
Post-natal diagnosis

Procedury techniczne

Genetyka molekularna
Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Sekwencjonowanie NGS (bez WES)
Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Sekwencjonowanie całoeksomowe (WES)
Analiza duplikacji/ delecji
Badanie metodą macierzy

Lista chorób i genów

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.