Orphanet: Diagnostic de la maladie d_Alexander g�ne GFAP
x

Wyszukaj badanie diagnostyczne

* (*) pole obowiązkowe

Diagnostic de la maladie d'Alexander (gène GFAP)

Diagnosis of Alexander disease (GFAP gene)

 • UF de Génétique Moléculaire
 • Service de Biochimie et Génétique Moléculaire
 • Centre de Biologie
 • 58 Rue Montalembert
 • 63003 CLERMONT-FERRAND
 • FRANCE
 • Kierownik laboratorium : Pr Isabelle CREVEAUX
 • Więcej informacji
 • Telefon : 33 (0)4 73 75 18 49
 • Dodatkowy telefon : -
 • Fax : 33 (0)4 73 75 44 32
 • Strona internetowa
Ostatnia aktualizacja : February 2020

Osoba odpowiedzialna za badanie diagnostyczne

Zastosowanie

Antenatal diagnosis
Post-natal diagnosis

Procedury techniczne

Genetyka molekularna
Celowana analiza mutacji
Sekwencjonowanie metodą Sangera
Badanie przesiewowe w kierunku mutacji i analiza sekwencji wybranych eksonów
Sekwencjonowanie metodą Sangera
Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Sekwencjonowanie metodą Sangera

Lista chorób i genów

Lista badanych chorób (1)
Lista badanych genów (włącznie z panelami) (1)
Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.