Orphanet: Diagnostic des leucémies, lymphomes et autres hémopathies malignes de l_enfant et l_adulte
x

Wyszukaj badanie diagnostyczne

* (*) pole obowiązkowe

Diagnostic des leucémies, lymphomes et autres hémopathies malignes de l'enfant et l'adulte

Diagnosis of lymphoblastic, leukemic diseases and others haemopathies for children and adults

 • Différenciation lymphoïde normale et pathologique; Immunologie, Infectiologie et Hématologie (I2H)
 • INSERM U1151 - Institut Necker-Enfants Malades (INEM)
 • Faculté de médecine Paris-Descartes, Site Necker
 • 156 Rue de Vaugirard
 • 75730 PARIS CEDEX 15
 • FRANCE
 • Kierownik laboratorium : -
 • Więcej informacji
 • Telefon : +33 1 44 49 49 14
 • Dodatkowy telefon : -
 • Fax : -
Ostatnia aktualizacja : Marzec 2020

Osoba odpowiedzialna za badanie diagnostyczne

Zastosowanie

Somatic genetics

Procedury techniczne

Genetyka molekularna
Badanie przesiewowe w kierunku mutacji i analiza sekwencji wybranych eksonów
Sekwencjonowanie metodą Sangera
Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.