Orphanet: Recherche de duplications etou de d���l���tions dans l_ADN g���nomique par array CGH
x

Wyszukaj badanie diagnostyczne

* (*) pole obowiązkowe

Recherche de duplications et/ou de délétions dans l'ADN génomique par array-CGH

Search of genomic DNA duplications and/or deletions by array-CGH

Despite our efforts to ensure that data is up to date, this activity has not been validated since 07/05/2015
  • Laboratoire de Cytogénétique Constitutionnelle et Prénatale
  • Service de Génétique Médicale
  • Centre Hospitalier Universitaire Vaudois CHUV
  • Avenue Pierre Decker 2
  • 1011 LAUSANNE
  • SWITZERLAND
  • Kierownik laboratorium : Dr Florence NIEL BUETSCHI
  • Więcej informacji
Ostatnia aktualizacja : Maj 2015

Osoba odpowiedzialna za badanie diagnostyczne

Zastosowanie

Post-natal diagnosis

Procedury techniczne

Genetyka molekularna
Analiza duplikacji/ delecji
Badanie metodą macierzy
Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.