Orphanet: Diagnostic des d�ficits enzymatiques de la cha�ne respiratoire sur biopsie musculaire
x

Wyszukaj badanie diagnostyczne

* (*) pole obowiązkowe

Diagnostic des déficits enzymatiques de la chaîne respiratoire sur biopsie musculaire

Diagnosis of enzymatic deficiency of respiratory chain on muscular biopsy

  • Service Hormonologie Métabolisme Nutrition Oncologie
  • Institut de Biochimie et Biologie Moléculaire
  • CHU de Lille - Centre de Biologie Pathologie Génétique
  • Boulevard du Pr Jules Leclercq
  • 59037 LILLE CEDEX
  • FRANCE
  • Kierownik laboratorium : Pr Thierry BROUSSEAU
  • Więcej informacji
Ostatnia aktualizacja : Wrzesie 2018

Osoba odpowiedzialna za badanie diagnostyczne

Zastosowanie

Post-natal diagnosis

Procedury techniczne

Genetyka biochemiczna
Analiza enzymatyczna
-
Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.