Orphanet: U.O.C. di Genetica Medica
x

Wyszukaj badanie diagnostyczne

* (*) pole obowiązkowe

U.O.C. di Genetica Medica

 • Dipartimento di Riproduzione e Accrescimento
 • A.O.U. di Ferrara - Polo Chimico-Bio-Medico
 • Via Fossato di Mortara 74
 • 44121 FERRARA
 • ITALY
 • Status : Public
 • Telefon : 39 0532 974403
 • Dodatkowy telefon : 39 0532 237773
 • Fax : 39 0532 236157
 • Strona internetowa
 • Kontakt
 • numer EUGT : EUGTIT273882

Dane dotyczące zarządzania jakością

EQA
 EQA

EQA scheme(s) organized by CEQAS

Amniotic Fluid
2014, 2016
CVS
2015, 2016, 2017
Constitutional microarray (postnatal)
2014, 2015, 2017
Genetic Counselling -Cardiovascular genetics
2015, 2016, 2017
Genetic Counselling -Dysmorphology
2015, 2016, 2017
Genetic Counselling -Monogenic disorder
2015, 2016, 2017
Genetic Counselling -Oncogenetics
2015, 2016, 2017

EQA scheme(s) organized by CF Network

CF (Fibrosi cistica)
2015, 2016, 2017, 2018, 2019

EQA scheme(s) organized by EMQN

AZF (Microdelezioni del cromosoma Y)
2014, 2015, 2016
BRCA (Cancro familiare della mammella) - genotyping
2014, 2015, 2016, 2017, 2018
CMT (Malattia di Charcot-Marie-Tooth)
2014, 2015, 2016, 2017, 2018
DFNB1 (Sordità ereditaria)
2014, 2015, 2016, 2017, 2018
DMD (Distrofia muscolare di Duchenne e Becker)
2014, 2015, 2016, 2017, 2018
FRAX (Sindrome dell'X fragile) - Full scheme
2014, 2015, 2016, 2017, 2018
FRDA (Atassia di Friedreich)
2014, 2015, 2016, 2017, 2018
HD (Malattia di Huntington)
2014, 2015, 2016, 2017, 2018
NEXTGEN (NextGen DNA Sequencing - pilot scheme)
2014
PWAS (Sindromi di Prader-Willi e Angelman)
2014, 2015, 2016, 2017, 2018
SCA (Atassie spinocerebellari)
2018
SEQ (Sequenziamento del DNA) - Full scheme
2014, 2016, 2017, 2018
SMA (Atrofia muscolare spinale)
2014, 2015, 2016, 2017, 2018

EQA scheme(s) organized by GenQA

Amniotic Fluid
2018
Constitutional microarray (postnatal)
2018
Genetic Counselling -Cardiovascular genetics
2018
Genetic Counselling -Dysmorphology
2018
Genetic Counselling -Monogenic Disorders
2018
Genetic Counselling -Oncogenetics
2018

EQA scheme(s) organized by UKNEQAS

H&I Scheme 7
2017
H&I Scheme 8
2016, 2017
Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.