Orphanet: Diagnosis of hereditary pancreatitis PRSS1 and SPINK1 genes
x

Wyszukaj badanie diagnostyczne

* (*) pole obowiązkowe

Diagnosis of hereditary pancreatitis (PRSS1 and SPINK1 genes)

Despite our efforts to ensure that data is up to date, this activity has not been validated since 09/01/2015
  • Laboratoire de Génétique moléculaire
  • Centre de Génétique Humaine (CGH) de l'UCL/Center for Clinical Genetics of the Saint-Luc hospital
  • Cliniques Universitaires UCL Saint-Luc
  • Avenue Hippocrate, 10
  • 1200 BRUSSELS
  • BELGIUM
  • Kierownik laboratorium : Pr Yves SZNAJER
  • Więcej informacji
Ostatnia aktualizacja : January 2015

Osoba odpowiedzialna za badanie diagnostyczne

Zastosowanie

Post-natal diagnosis

Procedury techniczne

Genetyka molekularna
Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Sekwencjonowanie metodą Sangera

Lista chorób i genów

Lista badanych chorób (1)
Lista badanych genów (włącznie z panelami) (2)
Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.