Orphanet: Diagnostic de la thrombophilie non rare g��nes F2 et F5
x

Wyszukaj badanie diagnostyczne

* (*) pole obowiązkowe

Diagnostic de la thrombophilie non rare (gènes F2 et F5)

Diagnosis of non rare thrombophilia (F2 and F5 genes)

Ostatnia aktualizacja : Luty 2021

Osoba odpowiedzialna za badanie diagnostyczne

Zastosowanie

Post-natal diagnosis

Procedury techniczne

Genetyka molekularna
Celowana analiza mutacji
Badanie metodą PCR

Lista chorób i genów

Lista badanych genów (włącznie z panelami) (2)

Dane dotyczące zarządzania jakością

EQA
 EQA

EQA scheme(s) organized by UKNEQAS

Factor II
2018
Factor V
2018
Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.