Orphanet: Diagnostik des Mayer Rokitansky K���ster Hauser Syndroms Gene: LHX1, TBX6, WNT4 und WNT9B
x

Wyszukaj badanie diagnostyczne

* (*) pole obowiązkowe

Diagnostik des Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser-Syndroms (Gene: LHX1, TBX6, WNT4 und WNT9B)

Diagnosis of Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser syndrome (LHX1, TBX6, WNT4, WNT9B genes)

Despite our efforts to ensure that data is up to date, this activity has not been validated since 18/07/2016
  • Institut für Humangenetik
  • Institut für Humangenetik des Universitätsklinikums Münster
  • Vesaliusweg 12-14
  • 48149 MÜNSTER
  • GERMANY
  • Kierownik laboratorium : Pr Axel BOHRING
  • Więcej informacji
Ostatnia aktualizacja : Lipiec 2016

Osoba odpowiedzialna za badanie diagnostyczne

Zastosowanie

Post-natal diagnosis

Procedury techniczne

Genetyka molekularna
Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Sekwencjonowanie metodą Sangera

Lista chorób i genów

Lista badanych genów (włącznie z panelami) (3)

Dodatkowe informacje

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.